SZC logo

Kaposvári Szakképzési Centrum

OM kód: 203027/002 | 7400 Kaposvár, Cseri út 6.

Intézmény logo

KSZC Lamping József Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Egyéb képzéseink

Dobbantó program a szakképzésben

Alternatív tanulási utat biztosítva teszik lehetővé az általános iskolát el nem végzőknek az alapfokú végzettség és egy részszakma megszerzését.

A Dobbantó program keretében a szakképző iskola előkészítő évfolyamán alapkompetencia-fejlesztés folyik, amelynek célja, hogy az alapfokú végzettséggel nem rendelkező, 16. életévüket már betöltött fiatalokat felkészítse a szakmatanulásra. A programban mentor tanár közreműködésével minden tanuló egyéni, a saját képességeinek és terveinek megfelelő fejlesztést kap.

Ezt követően a tanuló tovább léphet a műhelyiskolai képzésbe, ahol 6-24 hónap alatt részszakmát tanulhat. A szakmai ismeretek elsajátítása után államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsító bizonyítvány szerezhet, ami legalább egy munkakör betöltésére képesít.

A programban részt vevő tanulók havonta 8000 forint összegű ösztöndíjban részesülnek.

Orientációs osztályok a pályaválasztásban bizonytalan tanulóknak

Az általános iskola 8. osztályában a tanulók még nem minden esetben állnak készen a pályaválasztásra, gyakran bizonytalanok, hogy melyik iskolába jelentkezzenek, pedig hosszú távon csak abban a szakmában tudunk kiteljesedni, amelyik illeszkedik képességeinkhez, érdeklődésünkhöz és személyiségünkhöz. A pályaválasztási döntés megalapozásához ezért nagyon fontos a reális önismeret és pályaismeret.

Az orientációs, szakképzést előkészítő évfolyam a pályaválasztásban bizonytalan, az általános iskolát kompetenciahiányokkal befejező, magatartási zavarral, tanulási nehézségekkel küzdő diákok számára jelent alternatívát. Olyan tanulóknak szól, akik befejezték az általános iskolát, de felzárkóztatásra szorulnak a további iskolai kudarcok veszélyének csökkentése érdekében. 

A program nem csak tartalmában, de módszereiben és szemléletében is eltér a klasszikus szakközépiskolai oktatástól. Az oktatás nem hagyományos tantárgyi keretekben, hanem projektszemlélet mentén történik. A cél az erősségek felszínre hozása, sikerélmény megélése. Az oktatók mentorszerepben vesznek részt az oktatásban.  

Az előkészítő év befejezését követően a diák képességei és érdeklődése alapján felvételi nélkül folytathatja tanulmányait a választott szakmában. Az orientációs évfolyamon tanuló fiatal szakképzési ösztöndíjra jogosult.

Mit nyer a tanuló, ha elvégzi az orientációs évfolyamot?

  • Az egy éves befektetés a jövőben megtérül: a tanuló az orientációs év során megtapasztalja, hogy mely szakmákhoz érez kedvet, elhivatottságot, mihez van tehetsége, így a megfelelő információk birtokában, megalapozottan tud döntést hozni a szakmaválasztásról.
  • Motiváltan kezdi a szakképzési szakaszt, hiszen azt a szakmát tanulja majd, ami neki való, amit úgy választott, hogy az orientációs év során lehetősége volt megismerni milyen feladatok várnak majd rá.
  • Rálátást szerez a szakmák széles skálájára, ami nemcsak a szakképzési szakaszban válik a tanuló hasznára, hanem munkavállalóként is orientálja majd a fejlődésre, saját maga továbbképzésére.

Mikor válaszd az orientációs előkészítő évfolyamot?

  • ha még nem állsz készen arra, hogy szakmát válassz,
  • ha több minden is érdekel és a jövődet több szakmában is el tudod képzelni,
  • ha nem oda vettek fel, ahova szeretted volna,
  • ha jobban tudsz fejlődni valós, életközeli feladatok megoldása révén, mint a hagyományos iskolai keretek között.

Partnereink

SZC logo

Kaposvári Szakképzési Centrum


KSZC Lamping József Technikum és Szakképző Iskola

7400 Kaposvár, Cseri út 6.

Telefon: +36-30-827-8721

E-mail: epitoipari034173@gmail.com

OM azonosító: 203027/002


2024KSZC Lamping József Technikum és Szakképző Iskola